Book cover, Hva er Retorikk? by Jens E. Kjeldsen.Author: Jens E. Kjeldsen
Genre: Non-fiction
Published: 2014
Pages: 160
Reading started: June 13th, 2020
Current progress: Page 112 of 160 (70%)
Reading ended: N/A
Effective reading time: 2 hours, 56 minutes (1 minute, 34 seconds per page)
Average session review score: 4.1 of 5
Final review score: N/A

Description

Universitetsforlaget: Retorikk er noe vi alle utfører. Det er verken manipulasjon eller blomstrende språkbruk, det er heller ikke overføring av mening, selv om alt dette kan være retorisk. Retorikk er å handle med språk og kommunikasjon. Det er å få dine medmennesker til å føle, tenke og handle på bestemte måter. Det går ikke en dag uten at du forsøker å påvirke andre eller andre forsøker å påvirke deg, derfor går det ikke en dag uten retorikk.

I denne boken forklarer Norges eneste professor i retorikk hva retorikk er, og hvorfor retorisk innsikt og evne ikke bare er et vesenstrekk ved mennesket, men også en forutsetning for det gode samfunnet.